PVC
OPTIMUM LINE

OPTIMUM LINE

OPTIMUM LINE

Optimum Line to system profili okiennych stworzony w najwyższej klasie A o głębokości zabudowy 76 mm z wysokiej jakości uszczelkami zewnętrznymi, zapewniający bardzo dobrą izolację cieplną i akustyczną o współczynniku przenikania ciepła Uf=1,2W/(m2*K). Ma doskonałe parametry termiczne oraz mechaniczne. Wraz z odpowiednio dobranym pakietem szyb zespolonych oraz okuciami daje możliwość zbudowania energooszczędnego okna o zwiększonej odporności na włamania.

 

Zamknięty profil ze ściankami zewnętrznymi o grubości 3 mm (z maksymalnym odchyleniem zaledwie +0,2 mm), spełnia wymagania normy PN-EN 12608 stawiane profilom najwyższej jakości.

 

Profile Optimum Line mają wielokomorową konstrukcję – 5 komór znajduje się w profilu ramy, 5 komór w profilu skrzydła. Złożenie ramy i skrzydła w systemie Optimum Line ma wysokość 122 mm. Może być jednak inna w przypadku dużych wymiarów konstrukcji, specyficznych wymagań statycznych, szczególnego usytuowania w budynku i wynikającej z nich konieczności doboru odpowiednich profili.

 

CECHY PRODUKTU

 

Do przeszkleń można używać dwui trzyszybowych pakietów. Profile Optimum Line pozwalają zamontować pakiety szybowe o grubości od 18 do 48 mm. Dzięki osadzeniu pakietu szybowego w profilu na głębokość 25 mm ograniczono zjawisko roszenia się szyb. Wzrasta też izolacyjność termiczna i odporność okien na włamanie.

 

Profile Optimum Line mają układ uszczelek zewnętrznych, dzięki którym okno uzyskuje wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną.

 

Profile Optimum Line mają minimum 1,5-milimetrowe wzmocnienie stalowe, np. zamknięty kształtownik 30 x 30 x 1,5 mm umieszczany w ramie. To gwarantuje odpowiednią sztywność okna (nawet przy dużej powierzchni), jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania, a także daje możliwość mocowania elementów okuć i dodatkowych profili w stali.

SHARE
Works

Related Projects